Game tá la an tiền that - casino uy tin

Điều lệ hoạt động

Điều Lệ Hoạt Động

Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của Công ty.
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Nam Giang – Quảng Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Tập đoàn quyết định đầu tư thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Nam Giang – Quảng Nam có:
a) Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
b) Con dấu khắc tên Công ty bằng tiếng Việt là: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU NAM GIANG – QUẢNG NAM.
                 
 

c) Tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ mở tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
d) Biểu tượng riêng
                                 
 Chức năng Công ty:
a) Công ty được Nhà nước (thông qua chủ sở hữu là Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam) giao quản lý và sử dụng Vốn Nhà nước đầu tư vào Công ty. Chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý.
b) Quản lý toàn bộ quỹ đất trồng cao su đã được Nhà nước và Tập đoàn giao, có trách nhiệm khai thác, kinh doanh trên đất cao su của Công ty quản lý.
c) Trực tiếp kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật. Thực hiện việc nhận và quản lý nguồn vốn, tài sản, quản lý nhân sự theo phân cấp của Tập đoàn,… Quản lý các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ này nhằm đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất của Công ty.
d) Trực tiếp đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư và quy định của Tập đoàn
 Mục tiêu, ngành, nghề kinh doanh
1. Mục tiêu
a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại công ty và vốn công ty đầu tư vào các doanh nghiệp khác; hoàn thành các nhiệm vụ do chủ sở hữu giao.
 b) Phát triển Game tá la an tiền that – Quảng Nam có ngành nghề chính là: trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su thiên nhiên, các sản phẩm từ mủ cao su, cây cao su để Công ty phát triển ổn định và bền vững.
c) Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên.
2. Ngành, nghề kinh doanh
- Đầu tư trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.
- Trồng rừng kinh tế, rừng nguyên liệu.
- Khai thác, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản (trừ lâm sản cấm).
- Làm dịch vụ cho việc phát triển cao su tiểu điền trong khu vực như sau: khai hoang, giống, kinh doanh vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh.
- Dịch vụ khách sạn.
- Xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng nông thôn, miền núi.
- Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng (đất, đá, sỏi, sạn, gạch)
- Kinh doanh hàng mộc gia dụng, trang trí nội thất.
- Và các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm
Chủ sở hữu của Công ty
Tập đoàn là chủ sở hữu đối với Công ty. Tập đoàn thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với công ty, Hội đồng thành viên Tập đoàn trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho Hội đồng thành viên công ty thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với công ty.
Đại diện theo pháp luật của Công ty.
Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.
 Quản lý Nhà nước đối với Công ty
Công ty chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước các cấp theo quy định của pháp luật.
Tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty
1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Công ty tạo điều kiện để tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức đó.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây